PAKEJ UMRAH DIRECT FLIGHT MAS 2017

Nota Penting Tempat MenarikAturcara Umrah
Kemaskini: 20 15:47:35-01-2017
*Segala maklumat adalah tertakluk kepada perubahan.
*Sila klik tarikh berlepas berwarna biru untuk pendaftaran.
[Top]
Januari - SEAT ECONOMY [Klik Tarikh Berlepas Untuk Pendaftaran]
TKH BERLEPAS TKH KEMBALI &
BIL HARI
HARGA BILIK BER 4/5/6
(RM/ORG)
HARGA BILIK BER 3
(RM/ORG)
HARGA BILIK BER 2
(RM/ORG)
PESAWAT INFO
28-01-2017 07/08-02-2017
(12H/10M)
5690.00 5990.00 6290.00 MAS SEWA KHAS TARIKH P..
31-01-2017 10/11-02-2017
(12H/10M)
5690.00 5990.00 6290.00 MAS SEWA KHAS TARIKH P..
[Top]
Januari - SEAT BUSINESS CLASS [Klik Tarikh Berlepas Untuk Pendaftaran]
TKH BERLEPAS TKH KEMBALI &
BIL HARI
HARGA BILIK BER 4/5/6
(RM/ORG)
HARGA BILIK BER 3
(RM/ORG)
HARGA BILIK BER 2
(RM/ORG)
PESAWAT INFO
28-01-2017 07/08-02-2017
(12H/10M)
6690.00 6990.00 7290.00 MAS SEWA KHAS TARIKH P..
31-01-2017 10/11-02-2017
(12H/10M)
6690.00 6990.00 7290.00 MAS SEWA KHAS TARIKH P..
[Top]
Januari - SEAT FIRST CLASS [Klik Tarikh Berlepas Untuk Pendaftaran]
TKH BERLEPAS TKH KEMBALI &
BIL HARI
HARGA BILIK BER 4/5/6
(RM/ORG)
HARGA BILIK BER 3
(RM/ORG)
HARGA BILIK BER 2
(RM/ORG)
PESAWAT INFO
28-01-2017 07/08-02-2017
(12H/10M)
7690.00 7990.00 8290.00 MAS SEWA KHAS TARIKH P..
31-01-2017 10/11-02-2017
(12H/10M)
7690.00 7990.00 8290.00 MAS SEWA KHAS TARIKH P..
[Top]
Febuari - SEAT ECONOMY [Klik Tarikh Berlepas Untuk Pendaftaran]
TKH BERLEPAS TKH KEMBALI &
BIL HARI
HARGA BILIK BER 4/5/6
(RM/ORG)
HARGA BILIK BER 3
(RM/ORG)
HARGA BILIK BER 2
(RM/ORG)
PESAWAT INFO
07-02-2017 17/18-02-2017
(12H/10M)
5690.00 5990.00 6290.00 MAS SEWA KHAS TARIKH P..
10-02-2017 20/21-02-2017
(12H/10M)
5690.00 5990.00 6290.00 MAS SEWA KHAS TARIKH P..
17-02-2017 27/28-02-2017
(12H/10M)
5690.00 5990.00 6290.00 MAS SEWA KHAS TARIKH P..
20-02-2017 02/03-03-2017
(12H/10M)
5690.00 5990.00 6290.00 MAS SEWA KHAS TARIKH P..
27-02-2017 09/10-03-2017
(12H/10M)
5690.00 5990.00 6290.00 MAS SEWA KHAS TARIKH P..
[Top]
Febuari - SEAT BUSINESS CLASS [Klik Tarikh Berlepas Untuk Pendaftaran]
TKH BERLEPAS TKH KEMBALI &
BIL HARI
HARGA BILIK BER 4/5/6
(RM/ORG)
HARGA BILIK BER 3
(RM/ORG)
HARGA BILIK BER 2
(RM/ORG)
PESAWAT INFO
07-02-2017 17/18-02-2017
(12H/10M)
6690.00 6990.00 7290.00 MAS SEWA KHAS TARIKH P..
10-02-2017 20/21-02-2017
(12H/10M)
6690.00 6990.00 7290.00 MAS SEWA KHAS TARIKH P..
17-02-2017 27/28-02-2017
(12H/10M)
6690.00 6990.00 7290.00 MAS SEWA KHAS TARIKH P..
20-02-2017 02/03-03-2017
(12H/10M)
6690.00 6990.00 7290.00 MAS SEWA KHAS TARIKH P..
27-02-2017 09/10-03-2017
(12H/10M)
6690.00 6990.00 7290.00 MAS SEWA KHAS TARIKH P..
[Top]
Febuari - SEAT FIRST CLASS [Klik Tarikh Berlepas Untuk Pendaftaran]
TKH BERLEPAS TKH KEMBALI &
BIL HARI
HARGA BILIK BER 4/5/6
(RM/ORG)
HARGA BILIK BER 3
(RM/ORG)
HARGA BILIK BER 2
(RM/ORG)
PESAWAT INFO
07-02-2017 17/18-02-2017
(12H/10M)
7690.00 7990.00 8290.00 MAS SEWA KHAS TARIKH P..
10-02-2017 20/21-02-2017
(12H/10M)
7690.00 7990.00 8290.00 MAS SEWA KHAS TARIKH P..
17-02-2017 27/28-02-2017
(12H/10M)
7690.00 7990.00 8290.00 MAS SEWA KHAS TARIKH P..
20-02-2017 02/03-03-2017
(12H/10M)
7690.00 7990.00 8290.00 MAS SEWA KHAS TARIKH P..
27-02-2017 09/10-03-2017
(12H/10M)
7690.00 7990.00 8290.00 MAS SEWA KHAS TARIKH P..
[Top]
Mac - SEAT ECONOMY [Klik Tarikh Berlepas Untuk Pendaftaran]
TKH BERLEPAS TKH KEMBALI &
BIL HARI
HARGA BILIK BER 4/5/6
(RM/ORG)
HARGA BILIK BER 3
(RM/ORG)
HARGA BILIK BER 2
(RM/ORG)
PESAWAT INFO
02-03-2017 12/13-03-2017
(12H/10M)
5690.00 5990.00 6290.00 MAS SEWA KHAS TARIKH P..
09-03-2017 19/20-03-2017
(12H/10M)
5690.00 5990.00 6290.00 MAS SEWA KHAS TARIKH P..
12-03-2017 22/23-03-2017
(12H/10M)
5690.00 5990.00 6290.00 MAS SEWA KHAS TARIKH P..
19-03-2017 29/30-03-2017
(12H/10M)
5690.00 5990.00 6290.00 MAS SEWA KHAS TARIKH P..
22-03-2017 01/02-04-2017
(12H/10M)
5690.00 5990.00 6290.00 MAS SEWA KHAS TARIKH P..
29-03-2017 08/09-04-2017
(12H/10M)
5690.00 5990.00 6290.00 MAS SEWA KHAS TARIKH P..
[Top]
Mac - SEAT BUSINESS CLASS [Klik Tarikh Berlepas Untuk Pendaftaran]
TKH BERLEPAS TKH KEMBALI &
BIL HARI
HARGA BILIK BER 4/5/6
(RM/ORG)
HARGA BILIK BER 3
(RM/ORG)
HARGA BILIK BER 2
(RM/ORG)
PESAWAT INFO
02-03-2017 12/13-03-2017
(12H/10M)
6690.00 6990.00 7290.00 MAS SEWA KHAS TARIKH P..
09-03-2017 19/20-03-2017
(12H/10M)
6690.00 6990.00 7290.00 MAS SEWA KHAS TARIKH P..
12-03-2017 22/23-03-2017
(12H/10M)
6690.00 6990.00 7290.00 MAS SEWA KHAS TARIKH P..
19-03-2017 29/30-03-2017
(12H/10M)
6690.00 6990.00 7290.00 MAS SEWA KHAS TARIKH P..
22-03-2017 01/02-04-2017
(12H/10M)
6690.00 6990.00 7290.00 MAS SEWA KHAS TARIKH P..
29-03-2017 08/09-04-2017
(12H/10M)
6690.00 6990.00 7290.00 MAS SEWA KHAS TARIKH P..
[Top]
Mac - SEAT FIRST CLASS [Klik Tarikh Berlepas Untuk Pendaftaran]
TKH BERLEPAS TKH KEMBALI &
BIL HARI
HARGA BILIK BER 4/5/6
(RM/ORG)
HARGA BILIK BER 3
(RM/ORG)
HARGA BILIK BER 2
(RM/ORG)
PESAWAT INFO
02-03-2017 12/13-03-2017
(12H/10M)
7690.00 7990.00 8290.00 MAS SEWA KHAS TARIKH P..
09-03-2017 19/20-03-2017
(12H/10M)
7690.00 7990.00 8290.00 MAS SEWA KHAS TARIKH P..
12-03-2017 22/23-03-2017
(12H/10M)
7690.00 7990.00 8290.00 MAS SEWA KHAS TARIKH P..
19-03-2017 29/30-03-2017
(12H/10M)
7690.00 7990.00 8290.00 MAS SEWA KHAS TARIKH P..
22-03-2017 01/02-04-2017
(12H/10M)
7690.00 7990.00 8290.00 MAS SEWA KHAS TARIKH P..
29-03-2017 08/09-04-2017
(12H/10M)
7690.00 7990.00 8290.00 MAS SEWA KHAS TARIKH P..
[Top]
April - SEAT ECONOMY [Klik Tarikh Berlepas Untuk Pendaftaran]
TKH BERLEPAS TKH KEMBALI &
BIL HARI
HARGA BILIK BER 4/5/6
(RM/ORG)
HARGA BILIK BER 3
(RM/ORG)
HARGA BILIK BER 2
(RM/ORG)
PESAWAT INFO
01-04-2017 11/12-04-2017
(12H/10M)
5690.00 5990.00 6290.00 MAS SEWA KHAS TARIKH P..
08-04-2017 18/19-04-2017
(12H/10M)
5690.00 5990.00 6290.00 MAS SEWA KHAS TARIKH P..
08-04-2017 18/19-04-2017
(12H/10M)
5990.00 6290.00 6590.00 MAS SEWA KHAS TARIKH P..
11-04-2017 21/22-04-2017
(12H/10M)
5690.00 5990.00 6290.00 MAS SEWA KHAS TARIKH P..
18-04-2017 28/29-04-2017
(12H/10M)
5690.00 5990.00 6290.00 MAS SEWA KHAS TARIKH P..
21-04-2017 01/02-05-2017
(12H/10M)
5690.00 5990.00 6290.00 MAS SEWA KHAS TARIKH P..
28-04-2017 08/09-05-2017
(12H/10M)
5690.00 5990.00 6290.00 MAS SEWA KHAS TARIKH P..
[Top]
April - SEAT BUSINESS CLASS [Klik Tarikh Berlepas Untuk Pendaftaran]
TKH BERLEPAS TKH KEMBALI &
BIL HARI
HARGA BILIK BER 4/5/6
(RM/ORG)
HARGA BILIK BER 3
(RM/ORG)
HARGA BILIK BER 2
(RM/ORG)
PESAWAT INFO
01-04-2017 11/12-04-2017
(12H/10M)
6690.00 6990.00 7290.00 MAS SEWA KHAS TARIKH P..
08-04-2017 18/19-04-2017
(12H/10M)
6690.00 6990.00 7290.00 MAS SEWA KHAS TARIKH P..
11-04-2017 21/22-04-2017
(12H/10M)
6690.00 6990.00 7290.00 MAS SEWA KHAS TARIKH P..
18-04-2017 28/29-04-2017
(12H/10M)
6690.00 6990.00 7290.00 MAS SEWA KHAS TARIKH P..
21-04-2017 01/02-05-2017
(12H/10M)
6690.00 6990.00 7290.00 MAS SEWA KHAS TARIKH P..
28-04-2017 08/09-05-2017
(12H/10M)
6690.00 6990.00 7290.00 MAS SEWA KHAS TARIKH P..
[Top]
April - SEAT FIRST CLASS [Klik Tarikh Berlepas Untuk Pendaftaran]
TKH BERLEPAS TKH KEMBALI &
BIL HARI
HARGA BILIK BER 4/5/6
(RM/ORG)
HARGA BILIK BER 3
(RM/ORG)
HARGA BILIK BER 2
(RM/ORG)
PESAWAT INFO
01-04-2017 11/12-04-2017
(12H/10M)
7690.00 7990.00 8290.00 MAS SEWA KHAS TARIKH P..
08-04-2017 18/19-04-2017
(12H/10M)
7690.00 7990.00 8290.00 MAS SEWA KHAS TARIKH P..
11-04-2017 21/22-04-2017
(12H/10M)
7690.00 7990.00 8290.00 MAS SEWA KHAS TARIKH P..
18-04-2017 28/29-04-2017
(12H/10M)
7690.00 7990.00 8290.00 MAS SEWA KHAS TARIKH P..
21-04-2017 01/02-05-2017
(12H/10M)
7690.00 7990.00 8290.00 MAS SEWA KHAS TARIKH P..
28-04-2017 08/09-05-2017
(12H/10M)
7690.00 7990.00 8290.00 MAS SEWA KHAS TARIKH P..
[Top]
Mei - SEAT BUSINESS CLASS [Klik Tarikh Berlepas Untuk Pendaftaran]
TKH BERLEPAS TKH KEMBALI &
BIL HARI
HARGA BILIK BER 4/5/6
(RM/ORG)
HARGA BILIK BER 3
(RM/ORG)
HARGA BILIK BER 2
(RM/ORG)
PESAWAT INFO
08-05-2017 18/19-05-2017
(12H/10M)
6690.00 6990.00 7290.00 MAS SEWA KHAS TARIKH P..
11-05-2017 21/22-05-2017
(12H/10M)
6690.00 6990.00 7290.00 MAS SEWA KHAS TARIKH P..
18-05-2017 28/29-05-2017
(12H/10M)
6690.00 6990.00 7290.00 MAS SEWA KHAS TARIKH P..
21-05-2017 31/01-06-2017
(12H/10M)
7190.00 7490.00 7790.00 MAS SEWA KHAS SAMBUT R..
28-05-2017 07/08-06-2017
(12H/10M)
7790.00 8090.00 8390.00 MAS TARIKH P..
31-05-2017 10/11-06-2017
(12H/10M)
7790.00 8090.00 8390.00 MAS TARIKH P..
[Top]
Mei - SEAT ECONOMY [Klik Tarikh Berlepas Untuk Pendaftaran]
TKH BERLEPAS TKH KEMBALI &
BIL HARI
HARGA BILIK BER 4/5/6
(RM/ORG)
HARGA BILIK BER 3
(RM/ORG)
HARGA BILIK BER 2
(RM/ORG)
PESAWAT INFO
08-05-2017 18/19-05-2017
(12H/10M)
5690.00 5990.00 6290.00 MAS SEWA KHAS TARIKH P..
11-05-2017 21/22-05-2017
(12H/10M)
5690.00 5990.00 6290.00 MAS SEWA KHAS TARIKH P..
18-05-2017 28/29-05-2017
(12H/10M)
5690.00 5990.00 6290.00 MAS SEWA KHAS TARIKH P..
21-05-2017 31/01-06-2017
(12H/10M)
6190.00 6490.00 6790.00 MAS SEWA KHAS SAMBUT R..
28-05-2017 07/08-06-2017
(12H/10M)
6790.00 7090.00 7390.00 MAS TARIKH P..
[Top]
Mei - SEAT FIRST CLASS [Klik Tarikh Berlepas Untuk Pendaftaran]
TKH BERLEPAS TKH KEMBALI &
BIL HARI
HARGA BILIK BER 4/5/6
(RM/ORG)
HARGA BILIK BER 3
(RM/ORG)
HARGA BILIK BER 2
(RM/ORG)
PESAWAT INFO
08-05-2017 18/19-05-2017
(12H/10M)
7690.00 7990.00 8290.00 MAS SEWA KHAS TARIKH P..
11-05-2017 21/22-05-2017
(12H/10M)
7690.00 7990.00 8290.00 MAS SEWA KHAS TARIKH P..
18-05-2017 28/29-05-2017
(12H/10M)
7690.00 7990.00 8290.00 MAS SEWA KHAS TARIKH P..
21-05-2017 31/01-06-2017
(12H/10M)
8190.00 8490.00 8790.00 MAS SEWA KHAS SAMBUT R..
[Top]
Mei-Jun (RAMADAN) (Awal/Pertengahan/Akhir) [Klik Tarikh Berlepas Untuk Pendaftaran]
TKH BERLEPAS TKH KEMBALI &
BIL HARI
HARGA BILIK BER 4/5/6
(RM/ORG)
HARGA BILIK BER 3
(RM/ORG)
HARGA BILIK BER 2
(RM/ORG)
PESAWAT INFO
28-05-2017 07/08-06-2017
(12H/10M)
6890.00 7190.00 7490.00 MAS SEWA KHAS (AWAL RA..
31-05-2017 10/11-06-2017
(12H/10M)
6890.00 7190.00 7490.00 MAS (AWAL RA..
07-06-2017 17/18-06-2017
(12H/10M)
7490.00 7990.00 8490.00 MAS (PERTENG..
10-06-2017 24/25-06-2017
(16H/14M)
9490.00 9990.00 10490.00 MAS (10 AKHI..
24-06-2017 06/07-07-2017
(14H/12M)
5490.00 5790.00 6090.00 MAS (SYAWAL)..

NOTA :

  1. Harga promosi sah sehingga 31 ogos 2016.
  2. Sila lihat Maklumat Am untuk keterangan harga pakej.
  3. Harga dan tarikh tertakluk kepada pindaan.
  4. Deposit diperlukan (RM300 seorang). Sila lihat Proses Tempahan.
  5. Tarikh berlepas berwarna MERAH telah Ditutup/Penuh.
  6. Untuk SEWA KHAS: TIADA HARGA KANAK-KANAK

Klik di sini untuk Aturcara Umrah

PERHATIAN

  • Kursus percuma setiap hari SABTU atau AHAD 9:00 pagi - 1:00 tengahari sehingga akhir bulan Sya'ban.
  • Harga Pakej "ALL IN" termasuk cukai.
  • Tertakluk kepada perubahan harga tiket kapal terbang, surcaj minyak dan cukai.
  • Andalusia Travel & Tours Sdn Bhd berhak mengubah mana-mana maklumat pakej tanpa sebarang notis terlebih dahulu.