PAKEJ UMRAH ZIARAH BENUA EROPAH / AFRIKA 2018

Nota Penting Tempat Menarik
Kemaskini: 12 10:15:20-09-2017
*Segala maklumat adalah tertakluk kepada perubahan.
*Sila klik tarikh berlepas berwarna biru untuk pendaftaran.
[Top]
Umrah Ziarah London + Paris
TKH BERLEPAS TKH KEMBALI &
BIL HARI
HARGA BILIK BER 4/5/6
(RM/ORG)
HARGA BILIK BER 3
(RM/ORG)
HARGA BILIK BER 2
(RM/ORG)
PESAWAT INFO
12-01-2018
Daftar
27/28-01-2018
(17H/13M)
9790.00 10190.00 10690.00 ETIHAD TARIKH P..
26-01-2018
Daftar
10/11-02-2018
(17H/13M)
9790.00 10190.00 10690.00 ETIHAD TARIKH P..
16-02-2018
Daftar
03/04-03-2018
(17H/13M)
9790.00 10190.00 10690.00 ETIHAD TARIKH P..
23-02-2018
Daftar
10/11-03-2018
(17H/13M)
9790.00 10190.00 10690.00 ETIHAD TARIKH P..
18-03-2018
Daftar
02/03-04-2018
(17H/13M)
9790.00 10190.00 10690.00 ETIHAD TARIKH P..
24-03-2018
Daftar
08/09-04-2018
(17H/13M)
9790.00 10190.00 10690.00 ETIHAD TARIKH P..
[Top]
Umrah Ziarah Italy + Switzerland (Milennium Hotel & Towers [Hilton])
TKH BERLEPAS TKH KEMBALI &
BIL HARI
HARGA BILIK BER 4
(RM/ORG)
HARGA BILIK BER 3
(RM/ORG)
HARGA BILIK BER 2
(RM/ORG)
PESAWAT INFO
06-01-2018
Daftar
20/21-01-2018
(16H/13M)
11190.00 11690.00 12890.00 ETIHAD TARIKH P..
13-01-2018
Daftar
27/28-01-2018
(16H/13M)
11190.00 11690.00 12890.00 ETIHAD TARIKH P..
20-01-2018
Daftar
03/04-02-2018
(16H/13M)
11190.00 11690.00 12890.00 ETIHAD TARIKH P..
28-01-2018
Daftar
11/12-02-2018
(16H/13M)
11190.00 11690.00 12890.00 ETIHAD TARIKH P..
06-02-2018
Daftar
20/21-02-2018
(16H/13M)
11190.00 11690.00 12890.00 ETIHAD TARIKH P..
13-02-2018
Daftar
27/28-02-2018
(16H/13M)
11190.00 11690.00 12890.00 ETIHAD TARIKH P..
20-02-2018
Daftar
06/07-03-2018
(16H/13M)
11190.00 11690.00 12890.00 ETIHAD TARIKH P..
27-02-2018
Daftar
13/14-03-2018
(16H/13M)
11190.00 11690.00 12890.00 ETIHAD TARIKH P..
09-03-2018
Daftar
23/24-03-2018
(16H/13M)
11190.00 11690.00 12890.00 ETIHAD TARIKH P..
16-03-2018
Daftar
30/31-03-2018
(16H/13M)
11190.00 11690.00 12890.00 ETIHAD TARIKH P..
23-03-2018
Daftar
06/07-04-2018
(16H/13M)
11190.00 11690.00 12890.00 ETIHAD TARIKH P..
30-03-2018
Daftar
13/14-04-2018
(16H/13M)
11190.00 11690.00 12890.00 ETIHAD TARIKH P..
07-04-2018
Daftar
21/22-04-2018
(16H/13M)
11190.00 11690.00 12890.00 ETIHAD TARIKH P..
14-04-2018
Daftar
28/29-04-2018
(16H/13M)
11190.00 11690.00 12890.00 ETIHAD TARIKH P..
21-04-2018
Daftar
05/06-05-2018
(16H/13M)
11190.00 11690.00 12890.00 ETIHAD TARIKH P..
[Top]
Umrah Ziarah Italy + Switzerland
TKH BERLEPAS TKH KEMBALI &
BIL HARI
HARGA BILIK BER 4/5/6
(RM/ORG)
HARGA BILIK BER 3
(RM/ORG)
HARGA BILIK BER 2
(RM/ORG)
PESAWAT INFO
06-01-2018
Daftar
20/21-01-2018
(16H/13M)
9590.00 9990.00 10490.00 ETIHAD TARIKH P..
13-01-2018
Daftar
27/28-01-2018
(16H/13M)
9590.00 9990.00 10490.00 ETIHAD TARIKH P..
20-01-2018
Daftar
03/04-02-2018
(16H/13M)
9590.00 9990.00 10490.00 ETIHAD TARIKH P..
28-01-2018
Daftar
11/12-02-2018
(16H/13M)
9590.00 9990.00 10490.00 ETIHAD TARIKH P..
06-02-2018
Daftar
20/21-02-2018
(16H/13M)
9590.00 9990.00 10490.00 ETIHAD TARIKH P..
13-02-2018
Daftar
27/28-02-2018
(16H/13M)
9590.00 9990.00 10490.00 ETIHAD TARIKH P..
20-02-2018
Daftar
06/07-03-2018
(16H/13M)
9590.00 9990.00 10490.00 ETIHAD TARIKH P..
27-02-2018
Daftar
13/14-03-2018
(16H/13M)
9590.00 9990.00 10490.00 ETIHAD TARIKH P..
09-03-2018
Daftar
23/24-03-2018
(16H/13M)
9590.00 9990.00 10490.00 ETIHAD TARIKH P..
16-03-2018
Daftar
30/31-03-2018
(16H/13M)
9590.00 9990.00 10490.00 ETIHAD TARIKH P..
23-03-2018
Daftar
06/07-04-2018
(16H/13M)
9590.00 9990.00 10490.00 ETIHAD TARIKH P..
30-03-2018
Daftar
13/14-04-2018
(16H/13M)
9590.00 9990.00 10490.00 ETIHAD TARIKH P..
07-04-2018
Daftar
21/22-04-2018
(16H/13M)
9590.00 9990.00 10490.00 ETIHAD TARIKH P..
14-04-2018
Daftar
28/29-04-2018
(16H/13M)
9590.00 9990.00 10490.00 ETIHAD TARIKH P..
21-04-2018
Daftar
05/06-05-2018
(16H/13M)
9590.00 9990.00 10490.00 ETIHAD TARIKH P..
[Top]
Umrah Ziarah Sepanyol (Milennium Hotel & Towers [Hilton])
TKH BERLEPAS TKH KEMBALI &
BIL HARI
HARGA BILIK BER 4
(RM/ORG)
HARGA BILIK BER 3
(RM/ORG)
HARGA BILIK BER 2
(RM/ORG)
PESAWAT INFO
07-01-2018
Daftar
22/23-01-2018
(17H/14M)
11190.00 11690.00 12890.00 ETIHAD TARIKH P..
14-01-2018
Daftar
29/30-01-2018
(17H/14M)
11190.00 11690.00 12890.00 ETIHAD TARIKH P..
21-01-2018
Daftar
05/06-02-2018
(17H/14M)
11190.00 11690.00 12890.00 ETIHAD TARIKH P..
14-02-2018
Daftar
01/02-03-2018
(17H/14M)
11190.00 11690.00 12890.00 ETIHAD TARIKH P..
21-02-2018
Daftar
08/09-03-2018
(17H/14M)
11190.00 11690.00 12890.00 ETIHAD TARIKH P..
15-03-2018
Daftar
30/31-03-2018
(17H/14M)
11190.00 11690.00 12890.00 ETIHAD TARIKH P..
22-03-2018
Daftar
06/07-04-2018
(17H/14M)
11190.00 11690.00 12890.00 ETIHAD TARIKH P..
05-04-2018
Daftar
20/21-04-2018
(17H/14M)
11190.00 11690.00 12890.00 ETIHAD TARIKH P..
19-04-2018
Daftar
04/05-05-2018
(17H/14M)
11190.00 11690.00 12890.00 ETIHAD TARIKH P..
[Top]
Umrah Ziarah Sepanyol
TKH BERLEPAS TKH KEMBALI &
BIL HARI
HARGA BILIK BER 4/5/6
(RM/ORG)
HARGA BILIK BER 3
(RM/ORG)
HARGA BILIK BER 2
(RM/ORG)
PESAWAT INFO
07-01-2018
Daftar
22/23-01-2018
(17H/14M)
9490.00 9890.00 10390.00 ETIHAD TARIKH P..
14-01-2018
Daftar
29/30-01-2018
(17H/14M)
9490.00 9890.00 10390.00 ETIHAD TARIKH P..
21-01-2018
Daftar
05/06-02-2018
(17H/14M)
9490.00 9890.00 10390.00 ETIHAD TARIKH P..
14-02-2018
Daftar
01/02-03-2018
(17H/14M)
9490.00 9890.00 10390.00 ETIHAD TARIKH P..
21-02-2018
Daftar
08/09-03-2018
(17H/14M)
9490.00 9890.00 10390.00 ETIHAD TARIKH P..
15-03-2018
Daftar
30/31-03-2018
(17H/14M)
9490.00 9890.00 10390.00 ETIHAD TARIKH P..
22-03-2018
Daftar
06/07-04-2018
(17H/14M)
9490.00 9890.00 10390.00 ETIHAD TARIKH P..
05-04-2018
Daftar
20/21-04-2018
(17H/14M)
9490.00 9890.00 10390.00 ETIHAD TARIKH P..
19-04-2018
Daftar
04/05-05-2018
(17H/14M)
9490.00 9890.00 10390.00 ETIHAD TARIKH P..
[Top]
Umrah Ziarah Morocco
TKH BERLEPAS TKH KEMBALI &
BIL HARI
HARGA BILIK BER 4/5/6
(RM/ORG)
HARGA BILIK BER 3
(RM/ORG)
HARGA BILIK BER 2
(RM/ORG)
PESAWAT INFO
29-01-2018
Daftar
12/13-02-2018
(16H/13M)
8790.00 9190.00 9690.00 ETIHAD TARIKH P..
15-02-2018
Daftar
01/02-03-2018
(16H/13M)
8790.00 9190.00 9690.00 ETIHAD TARIKH P..
22-02-2018
Daftar
08/09-03-2018
(16H/13M)
8790.00 9190.00 9690.00 ETIHAD TARIKH P..
03-03-2018
Daftar
17/18-03-2018
(16H/13M)
8790.00 9190.00 9690.00 ETIHAD TARIKH P..
10-03-2018
Daftar
24/25-03-2018
(16H/13M)
8790.00 9190.00 9690.00 ETIHAD TARIKH P..
17-03-2018
Daftar
31/01-04-2018
(16H/13M)
8790.00 9190.00 9690.00 ETIHAD TARIKH P..
24-03-2018
Daftar
07/08-04-2018
(16H/13M)
8790.00 9190.00 9690.00 ETIHAD TARIKH P..
13-04-2018
Daftar
27/28-04-2018
(16H/13M)
8790.00 9190.00 9690.00 ETIHAD TARIKH P..
20-04-2018
Daftar
04/05-05-2018
(16H/13M)
8790.00 9190.00 9690.00 ETIHAD TARIKH P..

NOTA :

  1. Sila lihat Maklumat Am untuk keterangan harga pakej.
  2. Harga dan tarikh tertakluk kepada pindaan.
  3. Deposit diperlukan (RM300 seorang). Sila lihat Proses Tempahan.
  4. Tarikh berlepas berwarna MERAH telah Ditutup/Penuh.
  5. Untuk SEWA KHAS: TIADA HARGA KANAK-KANAK

PERHATIAN

  • Kursus percuma setiap hari SABTU atau AHAD 9:00 pagi - 1:00 tengahari sehingga akhir bulan Sya'ban.
  • Harga Pakej "ALL IN" termasuk cukai.
  • Tertakluk kepada perubahan harga tiket kapal terbang, surcaj minyak dan cukai.
  • Andalusia Travel & Tours Sdn Bhd berhak mengubah mana-mana maklumat pakej tanpa sebarang notis terlebih dahulu.

Umrah Ziarah