Andalusia Travel & Tours Sdn Bhd

PENDAFTARAN SEBAGAI PEGAWAI PEMASARAN ANDALUSIA TRAVEL & TOURS

Sila klik setiap TAB untuk mengisi maklumat
  • BUTIRAN PERIBADI
  • MAKLUMAT PENDIDIKAN
  • MAKLUMAT PEKERJAAN DAHULU
  • MAKLUMAT PASANGAN
  • MAKLUMAT WARIS
  • PERAKUAN
BUTIRAN PERIBADI

MAKLUMAT PENDIDIKAN
TAHUN TAHAP PENDIDIKAN TERTINGGI NAMA INSTITUSI/KOLEJ/IPTA/IPTS BIDANG PENGKHUSUSAN
MAKLUMAT PEKERJAAN DAHULU
MAKLUMAT PASANGAN
MAKLUMAT WARIS SELAIN PASANGAN
PERAKUAN JENAYAH
1 Adakah anda pernah disabitkan si mahkamah undang-undang atau anda mempunyai kes yang sedang dibicarakan?
2 Adakah anda mempunyai rekod jenayah didalam atau diluar negara?
3 Adakah anda pernah didakwa dengan apa-apa kesalahan di mahkamah atau mana-mana negara?
4 Adakah anda sedang dalam siasatan polis?
5 Adakah terdapat sebarang prosiding undang-undang yang sedang diambil terhadap anda?
6 Adakah anda sedang menghadapi sebarang tindakan undang-undang di mahkamah undang-undang di mana-mana negara?
7 Adakah anda pernah terlibat dengan pengambilan dadah/ganja/syabu?
8 Adakah anda pernah terlibat dengan aktiviti peminjam wang atau memberi pinjaman wang haram (ceti haram)?
PERAKUAN MAKLUMAT
Saya mengakui bahawa segala keterangan yang diberikan dalam borang ini adalah benar. Saya juga memberi kuasa kepada Andalusia Travel & Tours Sdn Bhd untuk menyiasat semua kenyataan-kenyataan yang terkandung di dalam borang maklumat peribadi saya. Saya maklum sekiranya saya memberikan maklumat palsu atau sengaja memalsukan maklumat adalah alasan yang kukuh bagi Andalusia Travel & Tours Sdn Bhd untuk membatalkan tawaran sebagai Pegawai Pemasaran yang membolehkan saya ditamatkan perkhidmatan.