Syarat Haji

Syarat-syarat Haji Mengikut Mazhab Hanafi:
1. Islam: Orang kafir tidak wajib mengerjakan Haji malah tidak sah ibadat Haji yang mereka kerjakan.
2. Berakal: Orang gila tidak wajib mengerjakan Haji malah tidak sah ibadat Haji yang mereka kerjakan.
3. Baligh: Kanak-kanak tidak wajib mengerjakan Haji. Haji kanak-kanak dikira sah jika dia mengerjakannya setelah mumayyiz. Walau bagaimanapun dia perlu mengerjakannya lagi selepas baligh kerana dia masih tidak terlepas dari kefardhuan Haji.
4. Merdeka: Hamba tidak wajib mengerjakan Haji.
5. Sihat tubuh badan.
6. Mempunyai bekalan yang cukup untuk menyara nafkah orang yang berada di bawah tanggungannya dan berkemampuan membayar segala perbelanjaan bagi mengerjakan ibadat Haji hingga selesai dan pulang ke tanah air.
7. Aman perjalanan.

Manakala bagi perempuan pula ditambah:
1. Bersama suami atau mahram.
2. Tidak berada dalam idah cerai atau mati.

Syarat-syarat Haji Mengikut Mazhab Maliki:
1. Islam: Orang kafir tidak wajib mengerjakan Haji malah tidak sah ibadat Haji yang mereka kerjakan.
2. Berakal: Orang gila tidak wajib mengerjakan Haji malah tidak sah ibadat Haji yang mereka kerjakan.
3. Baligh: Kanak-kanak tidak wajib mengerjakan Haji. Haji kanak-kanak dikira sah jika dia mengerjakannya setelah mumayyiz. Walau bagaimanapun dia perlu mengerjakannya lagi selepas baligh kerana dia masih tidak terlepas dari kefardhuan Haji.
4. Merdeka: Hamba tidak wajib mengerjakan Haji.
5. Berkemampuan.

Manakala bagi perempuan pula ditambah:
Tidak disyaratkan bersama suami atau mahram bahkan dia boleh keluar untuk mengerjakan Haji apabila terdapat kawan perempuan yang boleh dipercayai samada muda atau tua.

Syarat-syarat Haji Mengikut Mazhab Syafie:
1. Islam: Orang kafir tidak wajib mengerjakan Haji malah tidak sah ibadat Haji yang mereka kerjakan.
2. Merdeka: Hamba tidak wajib mengerjakan Haji.
3. Mukallaf.
4. Berkemampuan dengan syarat:
a- Berkuasa membayar segala perbelanjaan bagi mengerjakan ibadat Haji sehingga selesai dan kembali ke tanah air.
b- Ada kenderaan pergi dan balik.
c- Disyaratkan mempunyai bekalan yang cukup untuk saraan nafkah orang yang di bawah tanggungannya.
d- Tidak mengalami kesulitan teruk semasa berada di dalam kenderaan.
e- Aman perjalanan.
Manakala bagi perempuan pula ditambah:
Terdapat kawan perempuan berserta wanita Islam yang boleh dipercayai.

Syarat-syarat Haji Mengikut Mazhab Hambali:
1. Islam: Orang kafir tidak wajib mengerjakan Haji malah tidak sah ibadat Haji yang mereka kerjakan.
2. Berakal: Orang gila tidak wajib mengerjakan Haji malah tidak sah ibadat Haji yang mereka kerjakan.
3. Baligh: Kanak-kanak tidak wajib mengerjakan Haji. Haji kanak-kanak dikira sah jika dia mengerjakannya setelah mumayyiz. Walau bagaimanapun dia perlu mengerjakannya lagi selepas baligh kerana dia masih tidak terlepas dari kefardhuan Haji.
4. Merdeka: Hamba tidak wajib mengerjakan Haji.
5. Berkemampuan.

Manakala bagi perempuan pula ditambah:
Bersama mahram (suami) atau mahram yang tidak boleh dikahwini.

Perkara-Perkara Wajib Haji :
Wajib: Pekerjaan Haji yang mesti dikerjakan serta wajib membayar Dam jika meninggalnya.

Perkara-perkara wajib di dalam Haji terdiri dari yang berikut ini :
1- Berihram dari Miqat.
2- Wuquf di Arafah.
3- Bermalam di Muzdalifah.
4- Bermalam di Mina.
5- Bercukur atau bergunting rambut dan bercukur adalah afdhal.
6- Melontar setiap Jamrah.
7- Tawaf Wida'

Semua Mazhab bersependapat tentang perkara fardhu dan wajib dalam Haji

Perkara-perkara Sunat Di Dalam Haji

Sunat:
Perkara yang digalak mengerjakannya. Orang yang mengerjakannya akan diganjarkan dengan pahala dan orang yang meninggalkannya tidak akan dibalas seksa. Sunat, mandub, mustahab dan tatawwu' ialah: Beberapa perkataan yang mempunyai pengertian sama.

Perkara-perkara sunat di dalam Haji iaitu:
1- Mandi sunat Ihram.
2- Bertalbiah.
3- Melakukan Tawaf Qudum bagi bagi orang yang mengerjakan Haji Ifrad dan Haji Qiran.
4- Bermalam di Mina pada malam Arafah.
5- Berlari-lari anak dan sopan-santun ketika melakukan Tawaf Qudum.


Kumpulan A

(Johor, Kedah, Kelantan, Terengganu)

Kalender Akademik Sesi 2023/2024

Takwim SekolahMulaAkhir
Hari Pertama Persekolahan 19 Mac 2023
(Ahad)
 
Cuti Pertengahan Penggal 21 Apr 2023
(Jumaat)
29 Apr 2023
(Sabtu)
Cuti Penggal 1 26 Mei 2023
(Jumaat)
3 Jun 2023
(Sabtu)
Cuti Penggal 2 25 Ogos 2023
(Jumaat)
2 Sep 2023
(Sabtu)
Cuti Penggal 3 15 Dis 2023
(Jumaat)
1 Jan 2024
(Isnin)
Cuti Akhir Sesi Persekolahan 9 Feb 2024
(Jumaat)
9 Mac 2024
(Sabtu)

Kalender Akademik Sesi 2024/2025

Takwim SekolahMulaAkhir
Hari Pertama Persekolahan 10 Mac 2024
(Ahad)
 
Cuti Penggal 1 24 Mei 2024
(Jumaat)
2 Jun 2024
(Ahad)
Cuti Penggal 2 13 Sep 2024
(Jumaat)
21 Sep 2024
(Sabtu)
Cuti Penggal 3 20 Dis 2024
(Jumaat)
28 Dis 2024
(Sabtu)
Cuti Akhir Sesi Persekolahan 17 Jan 2025
(Jumaat)
15 Feb 2025
(Sabtu)