Syarat Haji

Syarat-syarat Haji Mengikut Mazhab Hanafi:
1. Islam: Orang kafir tidak wajib mengerjakan Haji malah tidak sah ibadat Haji yang mereka kerjakan.
2. Berakal: Orang gila tidak wajib mengerjakan Haji malah tidak sah ibadat Haji yang mereka kerjakan.
3. Baligh: Kanak-kanak tidak wajib mengerjakan Haji. Haji kanak-kanak dikira sah jika dia mengerjakannya setelah mumayyiz. Walau bagaimanapun dia perlu mengerjakannya lagi selepas baligh kerana dia masih tidak terlepas dari kefardhuan Haji.
4. Merdeka: Hamba tidak wajib mengerjakan Haji.
5. Sihat tubuh badan.
6. Mempunyai bekalan yang cukup untuk menyara nafkah orang yang berada di bawah tanggungannya dan berkemampuan membayar segala perbelanjaan bagi mengerjakan ibadat Haji hingga selesai dan pulang ke tanah air.
7. Aman perjalanan.

Manakala bagi perempuan pula ditambah:
1. Bersama suami atau mahram.
2. Tidak berada dalam idah cerai atau mati.

Syarat-syarat Haji Mengikut Mazhab Maliki:
1. Islam: Orang kafir tidak wajib mengerjakan Haji malah tidak sah ibadat Haji yang mereka kerjakan.
2. Berakal: Orang gila tidak wajib mengerjakan Haji malah tidak sah ibadat Haji yang mereka kerjakan.
3. Baligh: Kanak-kanak tidak wajib mengerjakan Haji. Haji kanak-kanak dikira sah jika dia mengerjakannya setelah mumayyiz. Walau bagaimanapun dia perlu mengerjakannya lagi selepas baligh kerana dia masih tidak terlepas dari kefardhuan Haji.
4. Merdeka: Hamba tidak wajib mengerjakan Haji.
5. Berkemampuan.

Manakala bagi perempuan pula ditambah:
Tidak disyaratkan bersama suami atau mahram bahkan dia boleh keluar untuk mengerjakan Haji apabila terdapat kawan perempuan yang boleh dipercayai samada muda atau tua.

Syarat-syarat Haji Mengikut Mazhab Syafie:
1. Islam: Orang kafir tidak wajib mengerjakan Haji malah tidak sah ibadat Haji yang mereka kerjakan.
2. Merdeka: Hamba tidak wajib mengerjakan Haji.
3. Mukallaf.
4. Berkemampuan dengan syarat:
a- Berkuasa membayar segala perbelanjaan bagi mengerjakan ibadat Haji sehingga selesai dan kembali ke tanah air.
b- Ada kenderaan pergi dan balik.
c- Disyaratkan mempunyai bekalan yang cukup untuk saraan nafkah orang yang di bawah tanggungannya.
d- Tidak mengalami kesulitan teruk semasa berada di dalam kenderaan.
e- Aman perjalanan.
Manakala bagi perempuan pula ditambah:
Terdapat kawan perempuan berserta wanita Islam yang boleh dipercayai.

Syarat-syarat Haji Mengikut Mazhab Hambali:
1. Islam: Orang kafir tidak wajib mengerjakan Haji malah tidak sah ibadat Haji yang mereka kerjakan.
2. Berakal: Orang gila tidak wajib mengerjakan Haji malah tidak sah ibadat Haji yang mereka kerjakan.
3. Baligh: Kanak-kanak tidak wajib mengerjakan Haji. Haji kanak-kanak dikira sah jika dia mengerjakannya setelah mumayyiz. Walau bagaimanapun dia perlu mengerjakannya lagi selepas baligh kerana dia masih tidak terlepas dari kefardhuan Haji.
4. Merdeka: Hamba tidak wajib mengerjakan Haji.
5. Berkemampuan.

Manakala bagi perempuan pula ditambah:
Bersama mahram (suami) atau mahram yang tidak boleh dikahwini.

Perkara-Perkara Wajib Haji :
Wajib: Pekerjaan Haji yang mesti dikerjakan serta wajib membayar Dam jika meninggalnya.

Perkara-perkara wajib di dalam Haji terdiri dari yang berikut ini :
1- Berihram dari Miqat.
2- Wuquf di Arafah.
3- Bermalam di Muzdalifah.
4- Bermalam di Mina.
5- Bercukur atau bergunting rambut dan bercukur adalah afdhal.
6- Melontar setiap Jamrah.
7- Tawaf Wida'

Semua Mazhab bersependapat tentang perkara fardhu dan wajib dalam Haji

Perkara-perkara Sunat Di Dalam Haji

Sunat:
Perkara yang digalak mengerjakannya. Orang yang mengerjakannya akan diganjarkan dengan pahala dan orang yang meninggalkannya tidak akan dibalas seksa. Sunat, mandub, mustahab dan tatawwu' ialah: Beberapa perkataan yang mempunyai pengertian sama.

Perkara-perkara sunat di dalam Haji iaitu:
1- Mandi sunat Ihram.
2- Bertalbiah.
3- Melakukan Tawaf Qudum bagi bagi orang yang mengerjakan Haji Ifrad dan Haji Qiran.
4- Bermalam di Mina pada malam Arafah.
5- Berlari-lari anak dan sopan-santun ketika melakukan Tawaf Qudum.CUTI SEKOLAH

SESI 2024/2025

KUMPULAN A : Johor, Kedah, Kelantan dan Terengganu

CUTI PENGGAL 1
24.05.2024 - 02.06.2024

CUTI PENGGAL 2
13.09.2024 - 21.09.2024

CUTI PENGGAL 3
20.12.2024 -28.12.2024

CUTI AKHIR PERSEKOLAHAN
17.01.2025 - 15.02.2025

 

KUMPULAN B : Melaka, Negeri Sembilan, Pahang, Perak, Perlis, Pulau Pinang, Sabah, Sarawak, Selangor, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Labuan & Wilayah Persekutuan Putrajaya

CUTI PENGGAL 1
25.05.2024 - 02.06.2024

CUTI PENGGAL 2
14.09.2024 - 22.09.2024

CUTI PENGGAL 3
21.12.2024 -29.12.2024

CUTI AKHIR PERSEKOLAHAN
18.01.2025 - 16.02.2025