Maklumat Cuaca Makkah dan Madinah

Madinah

MonthMean Daily Minimum Temperature (°C)Mean Daily Maximum Temperature (°C)Mean Total Rainfall
(mm)
Mean Number of Rain Days
Jan 18.2 28.9 11.1 2.2
Feb 17.9 29.4 3.2 0.7
Mar 19.3 31.6 2.5 1.0
Apr 22.0 34.8 2.4 0.8
May 24.0 37.1 0.2 0.3
Jun 24.8 38.2 0.0 0.1
Jul 26.4 39.4 0.2 0.0
Aug 27.3 38.7 0.5 0.6
Sep 26.3 37.6 0.1 0.1
Oct 24.0 36.6 1.0 0.5
Nov 22.1 33.3 23.0 2.3
Dec 19.9 30.6 11.4 1.8

 

Makkah

MonthMean Daily Minimum Temperature (°C)Mean Daily Maximum Temperature (°C)Mean Total Rainfall
(mm)
Mean Number of Rain Days
Jan 18.8 30.5 21.4 4.0
Feb 19.1 31.8 2.9 0.9
Mar 21.1 34.9 6.9 1.9
Apr 24.5 38.7 9.9 1.8
May 27.6 42.0 1.1 0.6
Jun 28.6 43.8 0.0 0.0
Jul 29.2 43.0 1.3 0.3
Aug 29.5 42.8 4.8 1.4
Sep 28.9 42.8 5.2 1.9
Oct 26.0 40.1 14.0 1.9
Nov 23.0 35.3 21.8 3.8
Dec 20.3 32.1 20.3 3.4
Maklumat dipetik dari: https://worldweather.wmo.int/en/home.html