PAKEJ UMRAH DIRECT FLIGHT MAS 2018

Nota Penting Tempat MenarikAturcara Umrah
Kemaskini: 12-03-2018
*Segala maklumat adalah tertakluk kepada perubahan.
*Sila klik tarikh berlepas berwarna biru untuk pendaftaran.
[Top]
Mac - SEAT ECONOMY (Haneen Firdaus/Malak Agiyad@setaraf)
TKH BERLEPAS TKH KEMBALI &
BIL HARI
HARGA BILIK BER 4/5/6
(RM/ORG)
HARGA BILIK BER 3
(RM/ORG)
HARGA BILIK BER 2
(RM/ORG)
PESAWAT INFO
21-03-2018 31/01-04-2018
(12H/10M)
5690.00 6090.00 6590.00 MAS SEWA KHAS TARIKH P..
24-03-2018 03/04-04-2018
(12H/10M)
5690.00 6090.00 6590.00 MAS SEWA KHAS TARIKH P..
25-03-2018 04/05-04-2018
(12H/10M)
5690.00 6090.00 6590.00 MAS SEWA KHAS TARIKH P..
28-03-2018 07/08-04-2018
(12H/10M)
5690.00 6090.00 6590.00 MAS SEWA KHAS TARIKH P..
31-03-2018 10/11-04-2018
(12H/10M)
5690.00 6090.00 6590.00 MAS SEWA KHAS TARIKH P..
[Top]
Mac - SEAT BUSINESS CLASS (Haneen Firdaus/Malak Agiyad@setaraf)
TKH BERLEPAS TKH KEMBALI &
BIL HARI
HARGA BILIK BER 4/5/6
(RM/ORG)
HARGA BILIK BER 3
(RM/ORG)
HARGA BILIK BER 2
(RM/ORG)
PESAWAT INFO
21-03-2018 31/01-04-2018
(12H/10M)
7190.00 7590.00 8090.00 MAS SEWA KHAS TARIKH P..
24-03-2018 03/04-04-2018
(12H/10M)
7190.00 7590.00 8090.00 MAS SEWA KHAS TARIKH P..
25-03-2018 04/05-04-2018
(12H/10M)
7190.00 7590.00 8090.00 MAS SEWA KHAS TARIKH P..
28-03-2018 07/08-04-2018
(12H/10M)
7190.00 7590.00 8090.00 MAS SEWA KHAS TARIKH P..
31-03-2018 10/11-04-2018
(12H/10M)
7190.00 7590.00 8090.00 MAS SEWA KHAS TARIKH P..
[Top]
Mac - SEAT FIRST CLASS (Haneen Firdaus/Malak Agiyad@setaraf)
TKH BERLEPAS TKH KEMBALI &
BIL HARI
HARGA BILIK BER 4/5/6
(RM/ORG)
HARGA BILIK BER 3
(RM/ORG)
HARGA BILIK BER 2
(RM/ORG)
PESAWAT INFO
21-03-2018 31/01-04-2018
(12H/10M)
8190.00 8590.00 9090.00 MAS SEWA KHAS TARIKH P..
24-03-2018 03/04-04-2018
(12H/10M)
8190.00 8590.00 9090.00 MAS SEWA KHAS TARIKH P..
25-03-2018 04/05-04-2018
(12H/10M)
8190.00 8590.00 9090.00 MAS SEWA KHAS TARIKH P..
28-03-2018 07/08-04-2018
(12H/10M)
8190.00 8590.00 9090.00 MAS SEWA KHAS TARIKH P..
31-03-2018 10/11-04-2018
(12H/10M)
8190.00 8590.00 9090.00 MAS SEWA KHAS TARIKH P..
[Top]
April - SEAT ECONOMY (Haneen Firdaus/Malak Agiyad@setaraf)
TKH BERLEPAS TKH KEMBALI &
BIL HARI
HARGA BILIK BER 4/5/6
(RM/ORG)
HARGA BILIK BER 3
(RM/ORG)
HARGA BILIK BER 2
(RM/ORG)
PESAWAT INFO
03-04-2018 13/14-04-2018
(12H/10M)
5690.00 6090.00 6590.00 MAS SEWA KHAS TARIKH P..
04-04-2018 14/15-04-2018
(12H/10M)
5690.00 6090.00 6590.00 MAS SEWA KHAS TARIKH P..
07-04-2018 17/18-04-2018
(12H/10M)
5690.00 6090.00 6590.00 MAS SEWA KHAS TARIKH P..
10-04-2018 20/21-04-2018
(12H/10M)
5690.00 6090.00 6590.00 MAS SEWA KHAS TARIKH P..
13-04-2018 23/24-04-2018
(12H/10M)
5690.00 6090.00 6590.00 MAS SEWA KHAS TARIKH P..
14-04-2018 24/25-04-2018
(12H/10M)
5690.00 6090.00 6590.00 MAS SEWA KHAS TARIKH P..
17-04-2018 27/28-04-2018
(12H/10M)
5690.00 6090.00 6590.00 MAS SEWA KHAS TARIKH P..
20-04-2018 30/01-05-2018
(12H/10M)
5690.00 6090.00 6590.00 MAS SEWA KHAS TARIKH P..
23-04-2018
Daftar
03/04-05-2018
(12H/10M)
5690.00 6090.00 6590.00 MAS SEWA KHAS TARIKH P..
24-04-2018
Daftar
04/05-05-2018
(12H/10M)
5690.00 6090.00 6590.00 MAS SEWA KHAS TARIKH P..
27-04-2018 07/08-05-2018
(12H/10M)
5690.00 6090.00 6590.00 MAS SEWA KHAS TARIKH P..
30-04-2018 10/11-05-2018
(12H/10M)
5690.00 6090.00 6590.00 MAS SEWA KHAS TARIKH P..
[Top]
April - SEAT BUSINESS CLASS (Haneen Firdaus/Malak Agiyad@setaraf)
TKH BERLEPAS TKH KEMBALI &
BIL HARI
HARGA BILIK BER 4/5/6
(RM/ORG)
HARGA BILIK BER 3
(RM/ORG)
HARGA BILIK BER 2
(RM/ORG)
PESAWAT INFO
03-04-2018 13/14-04-2018
(12H/10M)
7190.00 7590.00 8090.00 MAS SEWA KHAS TARIKH P..
04-04-2018 14/15-04-2018
(12H/10M)
7190.00 7590.00 8090.00 MAS SEWA KHAS TARIKH P..
07-04-2018 17/18-04-2018
(12H/10M)
7190.00 7590.00 8090.00 MAS SEWA KHAS TARIKH P..
10-04-2018 20/21-04-2018
(12H/10M)
7190.00 7590.00 8090.00 MAS SEWA KHAS TARIKH P..
13-04-2018 23/24-04-2018
(12H/10M)
7190.00 7590.00 8090.00 MAS SEWA KHAS TARIKH P..
14-04-2018 24/25-04-2018
(12H/10M)
7190.00 7590.00 8090.00 MAS SEWA KHAS TARIKH P..
17-04-2018 27/28-04-2018
(12H/10M)
7190.00 7590.00 8090.00 MAS SEWA KHAS TARIKH P..
20-04-2018 30/01-05-2018
(12H/10M)
7190.00 7590.00 8090.00 MAS SEWA KHAS TARIKH P..
23-04-2018 03/04-05-2018
(12H/10M)
7190.00 7590.00 8090.00 MAS SEWA KHAS TARIKH P..
24-04-2018 04/05-05-2018
(12H/10M)
7190.00 7590.00 8090.00 MAS SEWA KHAS TARIKH P..
27-04-2018 07/08-05-2018
(12H/10M)
7190.00 7590.00 8090.00 MAS SEWA KHAS TARIKH P..
30-04-2018 10/11-05-2018
(12H/10M)
7190.00 7590.00 8090.00 MAS SEWA KHAS TARIKH P..
[Top]
April - SEAT FIRST CLASS (Haneen Firdaus/Malak Agiyad@setaraf)
TKH BERLEPAS TKH KEMBALI &
BIL HARI
HARGA BILIK BER 4/5/6
(RM/ORG)
HARGA BILIK BER 3
(RM/ORG)
HARGA BILIK BER 2
(RM/ORG)
PESAWAT INFO
03-04-2018 13/14-04-2018
(12H/10M)
8190.00 8590.00 9090.00 MAS SEWA KHAS TARIKH P..
04-04-2018
Daftar
14/15-04-2018
(12H/10M)
8190.00 8590.00 9090.00 MAS SEWA KHAS TARIKH P..
07-04-2018 17/18-04-2018
(12H/10M)
8190.00 8590.00 9090.00 MAS SEWA KHAS TARIKH P..
10-04-2018 20/21-04-2018
(12H/10M)
8190.00 8590.00 9090.00 MAS SEWA KHAS TARIKH P..
13-04-2018
Daftar
23/24-04-2018
(12H/10M)
8190.00 8590.00 9090.00 MAS SEWA KHAS TARIKH P..
14-04-2018
Daftar
24/25-04-2018
(12H/10M)
8190.00 8590.00 9090.00 MAS SEWA KHAS TARIKH P..
17-04-2018 27/28-04-2018
(12H/10M)
8190.00 8590.00 9090.00 MAS SEWA KHAS TARIKH P..
20-04-2018 30/01-05-2018
(12H/10M)
8190.00 8590.00 9090.00 MAS SEWA KHAS TARIKH P..
23-04-2018
Daftar
03/04-05-2018
(12H/10M)
8190.00 8590.00 9090.00 MAS SEWA KHAS TARIKH P..
24-04-2018
Daftar
04/05-05-2018
(12H/10M)
8190.00 8590.00 9090.00 MAS SEWA KHAS TARIKH P..
27-04-2018 07/08-05-2018
(12H/10M)
8190.00 8590.00 9090.00 MAS SEWA KHAS TARIKH P..
30-04-2018 10/11-05-2018
(12H/10M)
8190.00 8590.00 9090.00 MAS SEWA KHAS TARIKH P..
[Top]
Mei - SEAT ECONOMY (Haneen Firdaus/Malak Agiyad@setaraf)
TKH BERLEPAS TKH KEMBALI &
BIL HARI
HARGA BILIK BER 4/5/6
(RM/ORG)
HARGA BILIK BER 3
(RM/ORG)
HARGA BILIK BER 2
(RM/ORG)
PESAWAT INFO
03-05-2018 13/14-05-2018
(12H/10M)
5690.00 6090.00 6590.00 MAS SEWA KHAS TARIKH P..
04-05-2018
Daftar
14/15-05-2018
(12H/10M)
5690.00 6090.00 6590.00 MAS SEWA KHAS TARIKH P..
07-05-2018 17/18-05-2018
(12H/10M)
5690.00 6090.00 6590.00 MAS MASUK MA..
[Top]
Mei - SEAT BUSINESS CLASS (Haneen Firdaus/Malak Agiyad@setaraf)
TKH BERLEPAS TKH KEMBALI &
BIL HARI
HARGA BILIK BER 4/5/6
(RM/ORG)
HARGA BILIK BER 3
(RM/ORG)
HARGA BILIK BER 2
(RM/ORG)
PESAWAT INFO
03-05-2018
Daftar
13/14-05-2018
(12H/10M)
7190.00 7590.00 8090.00 MAS SEWA KHAS TARIKH P..
04-05-2018
Daftar
14/15-05-2018
(12H/10M)
7190.00 7590.00 8090.00 MAS SEWA KHAS TARIKH P..
07-05-2018 17/18-05-2018
(12H/10M)
7190.00 7590.00 8090.00 MAS MASUK MA..
[Top]
Mei - SEAT FIRST CLASS (Haneen Firdaus/Malak Agiyad@setaraf)
TKH BERLEPAS TKH KEMBALI &
BIL HARI
HARGA BILIK BER 4/5/6
(RM/ORG)
HARGA BILIK BER 3
(RM/ORG)
HARGA BILIK BER 2
(RM/ORG)
PESAWAT INFO
03-05-2018
Daftar
13/14-05-2018
(12H/10M)
8190.00 8590.00 9090.00 MAS SEWA KHAS TARIKH P..
04-05-2018
Daftar
14/15-05-2018
(12H/10M)
8190.00 8590.00 9090.00 MAS SEWA KHAS TARIKH P..
07-05-2018 17/18-05-2018
(12H/10M)
8190.00 8590.00 9090.00 MAS MASUK MA..

NOTA :

  1. Sila lihat Maklumat Am untuk keterangan harga pakej.
  2. Harga dan tarikh tertakluk kepada pindaan.
  3. Deposit diperlukan (RM300 seorang). Sila lihat Proses Tempahan.
  4. Tarikh berlepas berwarna MERAH telah Ditutup/Penuh.
  5. Untuk SEWA KHAS: TIADA HARGA KANAK-KANAK

Klik di sini untuk Aturcara Umrah

PERHATIAN

  • Kursus percuma setiap hari SABTU atau AHAD 9:00 pagi - 1:00 tengahari sehingga akhir bulan Sya'ban.
  • Harga Pakej "ALL IN" termasuk cukai.
  • Tertakluk kepada perubahan harga tiket kapal terbang, surcaj minyak dan cukai.
  • Andalusia Travel & Tours Sdn Bhd berhak mengubah mana-mana maklumat pakej tanpa sebarang notis terlebih dahulu.

Umrah Ziarah