PAKEJ UMRAH MAS SEWA KHAS (MILENNIUM HOTEL & TOWERS [HILTON]) 2018

Nota Penting Tempat MenarikAturcara Umrah
Kemaskini: 13 12:28:35-12-2017
*Segala maklumat adalah tertakluk kepada perubahan.
*Sila klik tarikh berlepas berwarna biru untuk pendaftaran.

Hotel HILTON TOWER MEKKAH hanya ada bilik BEREMPAT,BERTIGA dan BERDUA sahaja.

[Top]
Januari
TKH BERLEPAS TKH KEMBALI &
BIL HARI
HARGA BILIK BER 4
(RM/ORG)
HARGA BILIK BER 3
(RM/ORG)
HARGA BILIK BER 2
(RM/ORG)
PESAWAT INFO
03-01-2018 13/14-01-2018
(12H/10M)
7490.00 7990.00 9190.00 MAS SEWA KHAS TARIKH P..
04-01-2018 14/15-01-2018
(12H/10M)
7490.00 7990.00 9190.00 MAS SEWA KHAS TARIKH P..
07-01-2018 17/18-01-2018
(12H/10M)
7490.00 7990.00 9190.00 MAS SEWA KHAS TARIKH P..
10-01-2018 20/21-01-2018
(12H/10M)
7490.00 7990.00 9190.00 MAS SEWA KHAS TARIKH P..
13-01-2018 11/12-01-2018
(12H/10M)
7490.00 7990.00 9190.00 MAS SEWA KHAS TARIKH P..
14-01-2018 24/25-01-2018
(12H/10M)
7490.00 7990.00 9190.00 MAS SEWA KHAS TARIKH P..
17-01-2018 27/28-01-2018
(12H/10M)
7490.00 7990.00 9190.00 MAS SEWA KHAS TARIKH P..
20-01-2018 30/31-01-2018
(12H/10M)
7490.00 7990.00 9190.00 MAS SEWA KHAS TARIKH P..
23-01-2018 02/03-02-2018
(12H/10M)
7490.00 7990.00 9190.00 MAS SEWA KHAS TARIKH P..
24-01-2018 03/04-02-2018
(12H/10M)
7490.00 7990.00 9190.00 MAS SEWA KHAS TARIKH P..
24-01-2018 03/04-02-2018
(12H/10M)
7490.00 7990.00 9190.00 MAS SEWA KHAS TARIKH P..
27-01-2018
Daftar
06/07-02-2018
(12H/10M)
7490.00 7990.00 9190.00 MAS SEWA KHAS TARIKH P..
30-01-2018
Daftar
09/10-02-2018
(12H/10M)
7490.00 7990.00 9190.00 MAS SEWA KHAS TARIKH P..
[Top]
Januari - SEAT BUSINESS CLASS
TKH BERLEPAS TKH KEMBALI &
BIL HARI
HARGA BILIK BER 4/5/6
(RM/ORG)
HARGA BILIK BER 3
(RM/ORG)
HARGA BILIK BER 2
(RM/ORG)
PESAWAT INFO
04-01-2018 14/15-01-2018
(12H/10M)
8990.00 9490.00 10690.00 MAS SEWA KHAS TARIKH P..
07-01-2018 17/18-01-2018
(12H/10M)
8990.00 9490.00 10690.00 MAS SEWA KHAS TARIKH P..
13-01-2018 23/24-01-2018
(12H/10M)
8990.00 9490.00 10690.00 MAS SEWA KHAS TARIKH P..
23-01-2018 02/03-02-2018
(12H/10M)
8990.00 9490.00 10690.00 MAS SEWA KHAS TARIKH P..
24-01-2018 03/04-02-2018
(12H/10M)
8990.00 9490.00 10690.00 MAS SEWA KHAS TARIKH P..
27-01-2018
Daftar
06/07-02-2018
(12H/10M)
8990.00 9490.00 10690.00 MAS SEWA KHAS TARIKH P..
30-01-2018
Daftar
09/10-02-2018
(12H/10M)
8990.00 9490.00 10690.00 MAS SEWA KHAS TARIKH P..
[Top]
Februari - SEAT ECONOMY
TKH BERLEPAS TKH KEMBALI &
BIL HARI
HARGA BILIK BER 4
(RM/ORG)
HARGA BILIK BER 3
(RM/ORG)
HARGA BILIK BER 2
(RM/ORG)
PESAWAT INFO
02-02-2018 12/13-02-2018
(12H/10M)
7490.00 7990.00 9190.00 MAS SEWA KHAS TARIKH P..
03-02-2018 13/14-02-2018
(12H/10M)
7490.00 7990.00 9190.00 MAS SEWA KHAS TARIKH P..
06-02-2018 16/17-02-2018
(12H/10M)
7490.00 7990.00 9190.00 MAS SEWA KHAS TARIKH P..
09-02-2018 19/20-02-2018
(12H/10M)
7490.00 7990.00 9190.00 MAS SEWA KHAS TARIKH P..
12-02-2018 22/23-02-2018
(12H/10M)
7490.00 7990.00 9190.00 MAS SEWA KHAS TARIKH P..
13-02-2018 23/24-02-2018
(12H/10M)
7490.00 7990.00 9190.00 MAS SEWA KHAS TARIKH P..
16-02-2018 26/27-02-2018
(12H/10M)
7490.00 7990.00 9190.00 MAS SEWA KHAS TARIKH P..
19-02-2018
Daftar
01/02-03-2018
(12H/10M)
7490.00 7990.00 9190.00 MAS SEWA KHAS TARIKH P..
22-02-2018
Daftar
04/05-03-2018
(12H/10M)
7490.00 7990.00 9190.00 MAS SEWA KHAS TARIKH P..
23-02-2018
Daftar
05/06-03-2018
(12H/10M)
7490.00 7990.00 9190.00 MAS SEWA KHAS TARIKH P..
26-02-2018
Daftar
08/09-03-2018
(12H/10M)
7490.00 7990.00 9190.00 MAS SEWA KHAS TARIKH P..
[Top]
Mac - SEAT ECONOMY
TKH BERLEPAS TKH KEMBALI &
BIL HARI
HARGA BILIK BER 4
(RM/ORG)
HARGA BILIK BER 3
(RM/ORG)
HARGA BILIK BER 2
(RM/ORG)
PESAWAT INFO
01-03-2018
Daftar
11/12-03-2018
(12H/10M)
7490.00 7990.00 9190.00 MAS SEWA KHAS TARIKH P..
04-03-2018
Daftar
14/15-03-2018
(12H/10M)
7490.00 7990.00 9190.00 MAS SEWA KHAS TARIKH P..
05-03-2018
Daftar
15/16-03-2018
(12H/10M)
7490.00 7990.00 9190.00 MAS SEWA KHAS TARIKH P..
08-03-2018
Daftar
18/19-03-2018
(12H/10M)
7490.00 7990.00 9190.00 MAS SEWA KHAS TARIKH P..
11-03-2018
Daftar
21/22-03-2018
(12H/10M)
7490.00 7990.00 9190.00 MAS SEWA KHAS TARIKH P..
14-03-2018
Daftar
24/25-03-2018
(12H/10M)
7490.00 7990.00 9190.00 MAS SEWA KHAS TARIKH P..
15-03-2018
Daftar
25/26-03-2018
(12H/10M)
7490.00 7990.00 9190.00 MAS SEWA KHAS TARIKH P..
18-03-2018
Daftar
28/29-03-2018
(12H/10M)
7490.00 7990.00 9190.00 MAS SEWA KHAS TARIKH P..
21-03-2018
Daftar
31/01-04-2018
(12H/10M)
7490.00 7990.00 9190.00 MAS SEWA KHAS TARIKH P..
24-03-2018
Daftar
03/04-04-2018
(12H/10M)
7490.00 7990.00 9190.00 MAS SEWA KHAS TARIKH P..
25-03-2018
Daftar
04/05-04-2018
(12H/10M)
7490.00 7990.00 9190.00 MAS SEWA KHAS TARIKH P..
28-03-2018
Daftar
07/08-04-2018
(12H/10M)
7490.00 7990.00 9190.00 MAS SEWA KHAS TARIKH P..
31-03-2018
Daftar
10/11-04-2018
(12H/10M)
7490.00 7990.00 9190.00 MAS SEWA KHAS TARIKH P..
[Top]
April - SEAT ECONOMY
TKH BERLEPAS TKH KEMBALI &
BIL HARI
HARGA BILIK BER 4
(RM/ORG)
HARGA BILIK BER 3
(RM/ORG)
HARGA BILIK BER 2
(RM/ORG)
PESAWAT INFO
03-04-2018
Daftar
13/14-04-2018
(12H/10M)
7490.00 7990.00 9190.00 MAS SEWA KHAS TARIKH P..
04-04-2018
Daftar
14/15-04-2018
(12H/10M)
7490.00 7990.00 9190.00 MAS SEWA KHAS TARIKH P..
07-04-2018
Daftar
17/18-04-2018
(12H/10M)
7490.00 7990.00 9190.00 MAS SEWA KHAS TARIKH P..
10-04-2018
Daftar
20/21-04-2018
(12H/10M)
7490.00 7990.00 9190.00 MAS SEWA KHAS TARIKH P..
13-04-2018
Daftar
23/24-04-2018
(12H/10M)
7490.00 7990.00 9190.00 MAS SEWA KHAS TARIKH P..
14-04-2018
Daftar
24/25-04-2018
(12H/10M)
7490.00 7990.00 9190.00 MAS SEWA KHAS TARIKH P..
17-04-2018
Daftar
27/28-04-2018
(12H/10M)
7490.00 7990.00 9190.00 MAS SEWA KHAS TARIKH P..
20-04-2018
Daftar
30/01-05-2018
(12H/10M)
7490.00 7990.00 9190.00 MAS SEWA KHAS TARIKH P..
23-04-2018
Daftar
03/04-05-2018
(12H/10M)
7490.00 7990.00 9190.00 MAS SEWA KHAS TARIKH P..
24-04-2018
Daftar
04/05-05-2018
(12H/10M)
7490.00 7990.00 9190.00 MAS SEWA KHAS TARIKH P..
27-04-2018
Daftar
07/08-05-2018
(12H/10M)
7490.00 7990.00 9190.00 MAS SEWA KHAS TARIKH P..
30-04-2018
Daftar
10/11-05-2018
(12H/10M)
7490.00 7990.00 9190.00 MAS SEWA KHAS TARIKH P..
[Top]
Mei - SEAT ECONOMY
TKH BERLEPAS TKH KEMBALI &
BIL HARI
HARGA BILIK BER 4
(RM/ORG)
HARGA BILIK BER 3
(RM/ORG)
HARGA BILIK BER 2
(RM/ORG)
PESAWAT INFO
03-05-2018
Daftar
13/14-05-2018
(12H/10M)
7490.00 7990.00 9190.00 MAS SEWA KHAS TARIKH P..
04-05-2018
Daftar
14/15-05-2018
(12H/10M)
7490.00 7990.00 9190.00 MAS SEWA KHAS TARIKH P..

NOTA :

  1. Sila lihat Maklumat Am untuk keterangan harga pakej.
  2. Harga dan tarikh tertakluk kepada pindaan.
  3. Deposit diperlukan (RM300 seorang). Sila lihat Proses Tempahan.
  4. Tarikh berlepas berwarna MERAH telah Ditutup/Penuh.
  5. Untuk SEWA KHAS: TIADA HARGA KANAK-KANAK

Klik di sini untuk Aturcara Umrah

PERHATIAN

  • Kursus percuma setiap hari SABTU atau AHAD 9:00 pagi - 1:00 tengahari sehingga akhir bulan Sya'ban.
  • Harga Pakej "ALL IN" termasuk cukai.
  • Tertakluk kepada perubahan harga tiket kapal terbang, surcaj minyak dan cukai.
  • Andalusia Travel & Tours Sdn Bhd berhak mengubah mana-mana maklumat pakej tanpa sebarang notis terlebih dahulu.

Umrah Ziarah