PAKEJ UMRAH ZIARAH ISTANBUL HALF DAY TOUR 2018

Nota Penting Tempat Menarik
Kemaskini: 17-01-2018
*Segala maklumat adalah tertakluk kepada perubahan.
*Sila klik tarikh berlepas berwarna biru untuk pendaftaran.
[Top]
JANUARI
TKH BERLEPAS TKH KEMBALI &
BIL HARI
HARGA BILIK BER 4/5/6
(RM/ORG)
HARGA BILIK BER 3
(RM/ORG)
HARGA BILIK BER 2
(RM/ORG)
PESAWAT INFO
20-01-2018 31/01-02-2018
(13H/10M)
5690.00 6090.00 6590.00 TURKISH TARIKH P..
22-01-2018 02/03-02-2018
(13H/10M)
5690.00 6090.00 6590.00 TURKISH TARIKH P..
24-01-2018 04/05-02-2018
(13H/10M)
5690.00 6090.00 6590.00 TURKISH TARIKH P..
26-01-2018 06/07-02-2018
(13H/10M)
5690.00 6090.00 6590.00 TURKISH TARIKH P..
27-01-2018 07/08-02-2018
(13H/10M)
5690.00 6090.00 6590.00 TURKISH TARIKH P..
28-01-2018 08/09-02-2018
(13H/10M)
5690.00 6090.00 6590.00 TURKISH TARIKH P..
29-01-2018 09/10-02-2018
(13H/10M)
5690.00 6090.00 6590.00 TURKISH TARIKH P..
30-01-2018 10/11-02-2018
(13H/10M)
5690.00 6090.00 6590.00 TURKISH TARIKH P..
[Top]
JANUARI (Upgrade Milennium Hotel & Towers [Hilton])
TKH BERLEPAS TKH KEMBALI &
BIL HARI
HARGA BILIK BER 4
(RM/ORG)
HARGA BILIK BER 3
(RM/ORG)
HARGA BILIK BER 2
(RM/ORG)
PESAWAT INFO
20-01-2018 31/01-02-2018
(13H/10M)
7690.00 8190.00 9390.00 TURKISH TARIKH P..
22-01-2018 02/03-02-2018
(13H/10M)
7690.00 8190.00 9390.00 TURKISH TARIKH P..
24-01-2018 04/05-02-2018
(13H/10M)
7690.00 8190.00 9390.00 TURKISH TARIKH P..
26-01-2018 06/07-02-2018
(13H/10M)
7690.00 8190.00 9390.00 TURKISH TARIKH P..
27-01-2018 07/08-02-2018
(13H/10M)
7690.00 8190.00 9390.00 TURKISH TARIKH P..
28-01-2018 08/09-02-2018
(13H/10M)
7690.00 8190.00 9390.00 TURKISH TARIKH P..
29-01-2018 09/10-02-2018
(13H/10M)
7690.00 8190.00 9390.00 TURKISH TARIKH P..
30-01-2018 10/11-02-2018
(13H/10M)
7690.00 8190.00 9390.00 TURKISH TARIKH P..
[Top]
FEBUARI
TKH BERLEPAS TKH KEMBALI &
BIL HARI
HARGA BILIK BER 4/5/6
(RM/ORG)
HARGA BILIK BER 3
(RM/ORG)
HARGA BILIK BER 2
(RM/ORG)
PESAWAT INFO
02-02-2018 13/14-02-2018
(13H/10M)
5690.00 6090.00 6590.00 TURKISH TARIKH P..
02-02-2018 13/14-02-2018
(13H/10M)
5690.00 6090.00 6590.00 TURKISH TARIKH P..
04-02-2018 15/16-02-2018
(13H/10M)
5690.00 6090.00 6590.00 TURKISH TARIKH P..
04-02-2018 15/16-02-2018
(13H/10M)
5690.00 6090.00 6590.00 TURKISH TARIKH P..
09-02-2018 20/21-02-2018
(13H/10M)
5690.00 6090.00 6590.00 TURKISH TARIKH P..
09-02-2018 20/21-02-2018
(13H/10M)
5690.00 6090.00 6590.00 TURKISH TARIKH P..
11-02-2018 22/23-02-2018
(13H/10M)
5690.00 6090.00 6590.00 TURKISH TARIKH P..
16-02-2018 27/28-02-2018
(13H/10M)
5690.00 6090.00 6590.00 TURKISH TARIKH P..
16-02-2018 27/28-02-2018
(13H/10M)
5690.00 6090.00 6590.00 TURKISH TARIKH P..
18-02-2018 01/02-03-2018
(13H/10M)
5690.00 6090.00 6590.00 TURKISH TARIKH P..
18-02-2018 01/02-03-2018
(13H/10M)
5690.00 6090.00 6590.00 TURKISH TARIKH P..
21-02-2018 04/05-03-2018
(13H/10M)
5690.00 6090.00 6590.00 TURKISH TARIKH P..
21-02-2018 04/05-03-2018
(13H/10M)
5690.00 6090.00 6590.00 TURKISH TARIKH P..
26-02-2018 09/10-03-2018
(13H/10M)
5690.00 6090.00 6590.00 TURKISH TARIKH P..
26-02-2018 09/10-03-2018
(13H/10M)
5690.00 6090.00 6590.00 TURKISH TARIKH P..
28-02-2018
Daftar
11/12-03-2018
(13H/10M)
5690.00 6090.00 6590.00 TURKISH TARIKH P..
28-02-2018 11/12-03-2018
(13H/10M)
5690.00 6090.00 6590.00 TURKISH TARIKH P..
[Top]
FEBUARI (Upgrade Milennium Hotel & Towers [Hilton])
TKH BERLEPAS TKH KEMBALI &
BIL HARI
HARGA BILIK BER 4/5/6
(RM/ORG)
HARGA BILIK BER 3
(RM/ORG)
HARGA BILIK BER 2
(RM/ORG)
PESAWAT INFO
11-02-2018 22/23-02-2018
(13H/10M)
7690.00 8190.00 9390.00 TURKISH TARIKH P..
18-02-2018 01/02-03-2018
(13H/10M)
7690.00 8190.00 9390.00 TURKISH TARIKH P..
21-02-2018 04/05-03-2018
(13H/10M)
7690.00 8190.00 9390.00 TURKISH TARIKH P..
26-02-2018 09/10-03-2018
(13H/10M)
7690.00 8190.00 9390.00 TURKISH TARIKH P..
28-02-2018
Daftar
11/12-03-2018
(13H/10M)
7690.00 8190.00 9390.00 TURKISH TARIKH P..
[Top]
MAC
TKH BERLEPAS TKH KEMBALI &
BIL HARI
HARGA BILIK BER 4/5/6
(RM/ORG)
HARGA BILIK BER 3
(RM/ORG)
HARGA BILIK BER 2
(RM/ORG)
PESAWAT INFO
05-03-2018 16/17-03-2018
(13H/10M)
5690.00 6090.00 6590.00 TURKISH TARIKH P..
07-03-2018 18/19-03-2018
(13H/10M)
5690.00 6090.00 6590.00 TURKISH TARIKH P..
09-03-2018 20/21-03-2018
(13H/10M)
5690.00 6090.00 6590.00 TURKISH TARIKH P..
12-03-2018
Daftar
23/24-03-2018
(13H/10M)
5690.00 6090.00 6590.00 TURKISH TARIKH P..
16-03-2018 27/28-03-2018
(13H/10M)
5690.00 6090.00 6590.00 TURKISH TARIKH P..
18-03-2018
Daftar
29/30-03-2018
(13H/10M)
5690.00 6090.00 6590.00 TURKISH TARIKH P..
20-03-2018
Daftar
31/01-04-2018
(13H/10M)
5690.00 6090.00 6590.00 TURKISH TARIKH P..
23-03-2018
Daftar
03/04-04-2018
(13H/10M)
5690.00 6090.00 6590.00 TURKISH TARIKH P..
30-03-2018
Daftar
10/11-04-2018
(13H/10M)
5690.00 6090.00 6590.00 TURKISH TARIKH P..
[Top]
MAC (Upgrade Milennium Hotel & Towers [Hilton])
TKH BERLEPAS TKH KEMBALI &
BIL HARI
HARGA BILIK BER 4/5/6
(RM/ORG)
HARGA BILIK BER 3
(RM/ORG)
HARGA BILIK BER 2
(RM/ORG)
PESAWAT INFO
09-03-2018 20/21-03-2018
(13H/10M)
7690.00 8190.00 9390.00 TURKISH TARIKH P..
12-03-2018
Daftar
23/24-03-2018
(13H/10M)
7690.00 8190.00 9390.00 TURKISH TARIKH P..
16-03-2018 27/28-03-2018
(13H/10M)
7690.00 8190.00 9390.00 TURKISH TARIKH P..
18-03-2018
Daftar
29/30-03-2018
(13H/10M)
7690.00 8190.00 9390.00 TURKISH TARIKH P..
20-03-2018
Daftar
31/01-04-2018
(13H/10M)
7690.00 8190.00 9390.00 TURKISH TARIKH P..
23-03-2018
Daftar
03/04-04-2018
(13H/10M)
7690.00 8190.00 9390.00 TURKISH TARIKH P..
30-03-2018
Daftar
10/11-04-2018
(13H/10M)
7690.00 8190.00 9390.00 TURKISH TARIKH P..
[Top]
APRIL
TKH BERLEPAS TKH KEMBALI &
BIL HARI
HARGA BILIK BER 4/5/6
(RM/ORG)
HARGA BILIK BER 3
(RM/ORG)
HARGA BILIK BER 2
(RM/ORG)
PESAWAT INFO
01-04-2018
Daftar
12/13-04-2018
(13H/10M)
5690.00 6090.00 6590.00 TURKISH TARIKH P..
04-04-2018
Daftar
15/16-04-2018
(13H/10M)
5690.00 6090.00 6590.00 TURKISH TARIKH P..
07-04-2018
Daftar
18/19-04-2018
(13H/10M)
5690.00 6090.00 6590.00 TURKISH TARIKH P..
10-04-2018
Daftar
21/22-04-2018
(13H/10M)
5690.00 6090.00 6590.00 TURKISH TARIKH P..
13-04-2018
Daftar
24/25-04-2018
(13H/10M)
5690.00 6090.00 6590.00 TURKISH TARIKH P..
20-04-2018
Daftar
01/02-05-2018
(13H/10M)
5690.00 6090.00 6590.00 TURKISH TARIKH P..
23-04-2018
Daftar
04/05-05-2018
(13H/10M)
5690.00 6090.00 6590.00 TURKISH TARIKH P..
30-04-2018
Daftar
11/12-05-2018
(13H/10M)
5690.00 6090.00 6590.00 TURKISH TARIKH P..
[Top]
APRIL (Upgrade Milennium Hotel & Towers [Hilton])
TKH BERLEPAS TKH KEMBALI &
BIL HARI
HARGA BILIK BER 4/5/6
(RM/ORG)
HARGA BILIK BER 3
(RM/ORG)
HARGA BILIK BER 2
(RM/ORG)
PESAWAT INFO
01-04-2018
Daftar
12/13-04-2018
(13H/10M)
7690.00 8190.00 9390.00 TURKISH TARIKH P..
04-04-2018
Daftar
15/16-04-2018
(13H/10M)
7690.00 8190.00 9390.00 TURKISH TARIKH P..
07-04-2018
Daftar
18/19-04-2018
(13H/10M)
7690.00 8190.00 9390.00 TURKISH TARIKH P..
10-04-2018
Daftar
21/22-04-2018
(13H/10M)
7690.00 8190.00 9390.00 TURKISH TARIKH P..
13-04-2018
Daftar
24/25-04-2018
(13H/10M)
7690.00 8190.00 9390.00 TURKISH TARIKH P..
20-04-2018
Daftar
01/02-05-2018
(13H/10M)
7690.00 8190.00 9390.00 TURKISH TARIKH P..
23-04-2018
Daftar
04/05-05-2018
(13H/10M)
7690.00 8190.00 9390.00 TURKISH TARIKH P..
30-04-2018
Daftar
11/12-05-2018
(13H/10M)
7690.00 8190.00 9390.00 TURKISH TARIKH P..
[Top]
MEI
TKH BERLEPAS TKH KEMBALI &
BIL HARI
HARGA BILIK BER 4/5/6
(RM/ORG)
HARGA BILIK BER 3
(RM/ORG)
HARGA BILIK BER 2
(RM/ORG)
PESAWAT INFO
01-05-2018
Daftar
12/13-05-2018
(13H/10M)
5690.00 6090.00 6590.00 TURKISH TARIKH P..
09-05-2018
Daftar
20/21-05-2018
(13H/10M)
5690.00 6090.00 6590.00 TURKISH TARIKH P..
[Top]
JUN
TKH BERLEPAS TKH KEMBALI &
BIL HARI
HARGA BILIK BER 4/5/6
(RM/ORG)
HARGA BILIK BER 3
(RM/ORG)
HARGA BILIK BER 2
(RM/ORG)
PESAWAT INFO
11-06-2018
Daftar
22/23-06-2018
(13H/10M)
5690.00 6090.00 6590.00 TURKISH TARIKH P..
12-06-2018
Daftar
23/24-06-2018
(13H/10M)
5690.00 6090.00 6590.00 TURKISH TARIKH P..

NOTA :

 1. Sila lihat Maklumat Am untuk keterangan harga pakej.
 2. Harga dan tarikh tertakluk kepada pindaan.
 3. Deposit diperlukan (RM300 seorang). Sila lihat Proses Tempahan.
 4. Tarikh berlepas berwarna MERAH telah Ditutup/Penuh.
 5. Untuk SEWA KHAS: TIADA HARGA KANAK-KANAK

 

Tempat-tempat menarik yang akan dilawati:
 • Blue Mosque
 • Hippodrome
 • Grand Bazaar

 

PERHATIAN

 • Kursus percuma setiap hari SABTU atau AHAD 9:00 pagi - 1:00 tengahari sehingga akhir bulan Sya'ban.
 • Harga Pakej "ALL IN" termasuk cukai.
 • Tertakluk kepada perubahan harga tiket kapal terbang, surcaj minyak dan cukai.
 • Andalusia Travel & Tours Sdn Bhd berhak mengubah mana-mana maklumat pakej tanpa sebarang notis terlebih dahulu.

Umrah Ziarah